دسته بندی ها
سنجد اعلاء یک کیلو
2,500,000 ﷼ 2,500,000 ﷼ 2500000.0 IRR
جدید
زرشک خشک شده
2,500,000 ﷼ 2,500,000 ﷼ 2500000.0 IRR
زعفران 4 گرم
3,300,000 ﷼ 3,300,000 ﷼ 3300000.0 IRR
گردو اسکو مغز نشده
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
عسل سراب
3,500,000 ﷼ 3,500,000 ﷼ 3500000.0 IRR
عسل طبیعی آرال - شهد
3,500,000 ﷼ 3,500,000 ﷼ 3500000.0 IRR
عسل طبیعی آرال-با موم
3,500,000 ﷼ 3,500,000 ﷼ 3500000.0 IRR
عسل داروئی آرال - باموم
3,800,000 ﷼ 3,800,000 ﷼ 3800000.0 IRR