دسته بندی ها
قالیبافی
80,000,000 ﷼ 80,000,000 ﷼ 80000000.0 IRR
قالیبافی
60,000,000 ﷼ 60,000,000 ﷼ 60000000.0 IRR
قالیبافی
60,000,000 ﷼ 60,000,000 ﷼ 60000000.0 IRR
قالیبافی
700,000,000 ﷼ 700,000,000 ﷼ 700000000.0 IRR
قالیبافی
1,800,000,000 ﷼ 1,800,000,000 ﷼ 1800000000.0 IRR
قالیبافی
50,000,000 ﷼ 50,000,000 ﷼ 50000000.0 IRR
قالیبافی
6,000,000 ﷼ 6,000,000 ﷼ 6000000.0 IRR
قالیبافی
40,000,000 ﷼ 40,000,000 ﷼ 40000000.0 IRR