دسته بندی ها
فطیرسنتی
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
اشترودل خانگی
700,000 ﷼ 700,000 ﷼ 700000.0 IRR
اتمام موجودی
نان روغنی ساده
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
فطیر سنتی بستان آباد یک کیلو
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
نان اسکو- بسته ده عددی
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
نان قره قروتی
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
نان سیب زمینی
75,740 ﷼ 75,740 ﷼ 75740.0 IRR
نان کنجدی ، روغنی
75,740 ﷼ 75,740 ﷼ 75740.0 IRR
خطاب مغزدار
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
یوخا (نان محلی کلیبر)
40,000 ﷼ 40,000 ﷼ 40000.0 IRR