دسته بندی ها
کاکتوس
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
سیکلامن
4,500,000 ﷼ 4,500,000 ﷼ 4500000.0 IRR
دیش گاردن با گلدان سفالی
4,500,000 ﷼ 4,500,000 ﷼ 4500000.0 IRR
برگ خونی
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
دیش گاردن
10,000,000 ﷼ 10,000,000 ﷼ 10000000.0 IRR
شف لورا
2,000,000 ﷼ 2,000,000 ﷼ 2000000.0 IRR
تراریوم
5,750,000 ﷼ 5,750,000 ﷼ 5750000.0 IRR
کاکتوس
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR