دسته بندی ها
سیب زمینی (سراب-بستان اباد)
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
کدو قلمی
225,000 ﷼ 225,000 ﷼ 225000.0 IRR
بادمجان سیاه
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
هویج فرنگی
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR
گوجه فرنگی
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR
پیاز زرد
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
پیاز قرمز
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR
کدو حلوایی
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
نعناع خشک
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
سیب زمینی
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR
هویج
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR