دسته بندی ها
دام زنده
2,000,000 ﷼ 2,000,000 ﷼ 2000000.0 IRR
غاز
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
بلدرچین
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
کبوتر
2,000,000 ﷼ 2,000,000 ﷼ 2000000.0 IRR
کبک
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
خروس محلی
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR
اردک
3,000,000 ﷼ 3,000,000 ﷼ 3000000.0 IRR
بوقلمون نر
12,000,000 ﷼ 12,000,000 ﷼ 12000000.0 IRR
ماهی قزل آلای زنده
1,300,000 ﷼ 1,300,000 ﷼ 1300000.0 IRR
بز زنده
36,000,000 ﷼ 36,000,000 ﷼ 36000000.0 IRR
گوساله زنده
150,000,000 ﷼ 150,000,000 ﷼ 150000000.0 IRR
گاو زنده
170,000,000 ﷼ 170,000,000 ﷼ 170000000.0 IRR
گوسفند زنده
60,000,000 ﷼ 60,000,000 ﷼ 60000000.0 IRR