دسته بندی ها
پرتقال خشک شده 100 گرم
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
کیوی خشک شده 500 گرم
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
سیب خشک شده
1,900,000 ﷼ 1,900,000 ﷼ 1900000.0 IRR
زرشک خشک شده
2,500,000 ﷼ 2,500,000 ﷼ 2500000.0 IRR
زردالو خشک شده
2,500,000 ﷼ 2,500,000 ﷼ 2500000.0 IRR
مخلوط میوه های خرد شده ( ترش )
3,125,000 ﷼ 3,125,000 ﷼ 3125000.0 IRR
تک میوه خرد شده
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
نارگیل خشک شده یک کیلو
8,180,000 ﷼ 8,180,000 ﷼ 8180000.0 IRR
توت فرنگی خشک شده
6,950,000 ﷼ 6,950,000 ﷼ 6950000.0 IRR
گردو آذرشهر مغز نشده نیم کیلو
2,150,000 ﷼ 2,150,000 ﷼ 2150000.0 IRR
گردو اسکو مغز نشده
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
زغال اخته خشک
2,780,000 ﷼ 2,780,000 ﷼ 2780000.0 IRR
انجیر یک کیلو
1,750,000 ﷼ 1,750,000 ﷼ 1750000.0 IRR
توت خشک
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
آلبالو خشک نیم کیلو
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
کشمش یک کیلو
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR