دسته بندی ها
فطیرسنتی
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
اشترودل خانگی
700,000 ﷼ 700,000 ﷼ 700000.0 IRR
اتمام موجودی
نان روغنی ساده
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
فطیر سنتی بستان آباد یک کیلو
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
گوشت کبوتر
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
نان اسکو- بسته ده عددی
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
عرق گیاهی کاکوتی
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
عرق گیاهی کاسنی
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
عرق گیاهی شاه اسپرم
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
خیارشور 8.5 کیلو
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
تخم مرغ محلی30 عدد
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
گوشت غاز
5,700,000 ﷼ 5,700,000 ﷼ 5700000.0 IRR
گوشت بوقلمون
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
گوشت اردک
3,250,000 ﷼ 3,250,000 ﷼ 3250000.0 IRR
مربای گل محمدی 300 گرم
880,000 ﷼ 880,000 ﷼ 880000.0 IRR
ماست محلی گوسفندی یک کیلو
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
ماست محلی گاوی
1,050,000 ﷼ 1,050,000 ﷼ 1050000.0 IRR
رب خانگی 5 کیلو
5,250,000 ﷼ 5,250,000 ﷼ 5250000.0 IRR
زعفران 4 گرم
3,300,000 ﷼ 3,300,000 ﷼ 3300000.0 IRR
گوشت کبک
3,680,000 ﷼ 3,680,000 ﷼ 3680000.0 IRR