دسته بندی ها
سنجد اعلاء یک کیلو
2,500,000 ﷼ 2,500,000 ﷼ 2500000.0 IRR
جدید
خرما ربی - 500 گرم
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
کیوی
550,000 ﷼ 550,000 ﷼ 550000.0 IRR
لیمو شیرین جهرم
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
پرتقال
350,000 ﷼ 350,000 ﷼ 350000.0 IRR
نارنگی پیوندی پاکستانی
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
خیارگلخانه
170,000 ﷼ 170,000 ﷼ 170000.0 IRR
سیب زمینی (سراب-بستان اباد)
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
لیموترش
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
پرتقال خشک شده 100 گرم
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
کیوی خشک شده 500 گرم
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
سیب خشک شده
1,900,000 ﷼ 1,900,000 ﷼ 1900000.0 IRR
زرشک خشک شده
2,500,000 ﷼ 2,500,000 ﷼ 2500000.0 IRR
زردالو خشک شده
2,500,000 ﷼ 2,500,000 ﷼ 2500000.0 IRR
رشته محلی پلویی
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
کدو قلمی
225,000 ﷼ 225,000 ﷼ 225000.0 IRR
دام زنده
2,000,000 ﷼ 2,000,000 ﷼ 2000000.0 IRR
بادمجان سیاه
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
هویج فرنگی
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR
گوجه فرنگی
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR