اطلاعات کاربری

سایت کتدیلر چه کاری انجام می دهد؟
سایت کتدیلر در خصوص خرید و فروش محصولات روستایی و عشایری فعالیت می کند.
تغذیه سالم با کمک به اقتصاد روستا از اهداف ماست . تلاش ما رساندن محصولات روستایی به طور مستقیم و بی واسطه به خانه شما می باشد.

فعالیت های کتدیلر عبارتنداز:
1.عرضه مستقیم محصولات از مزرعه به خانه
2.تامین تغذیه سالم شهروندان
3.کمک به اقتصاد روستا

شرکت توسعه کسب و کارهای پویان
پویان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر می باشد که به عنوان شتابدهنده، حمایت از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را بر عهده دارد.سایت حاضر یکی از کسب و کارهای موفقی هست که توسط پویان ایجاد ، مدیریت و حمایت می گردد.
http://www.poyanstartups.ir

http://fatehaninvest.ir